மனிதனை இயந்திரங்கள் கட்டுப்படுத்தும் அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கை

மனிதனை இயந்திரங்கள் கட்டுப்படுத்தும் அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கை

மனிதனை இயந்திரங்கள் கட்டுப்படுத்தும் அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கை
எதிர்­வரும் 100 ஆண்டுகளில் மனிதர்களை ரோபோக்கள் எனப்படும் இயந்திரங்கள் கட்டுப்படுத்தும் நிலை ஏற்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எச்சரிக்கையை உலகப் புகழ்பெற்ற பிரித்தானிய பௌதிகவியலாளரான ஸ்டீவன் ஹவ்கிங் விடுத்துள்ளார். அண்மையில் லண்டனில் நடைபெற்ற நவீன மதிநுட்பம் தொடர்பான மாநாட்டில் ...
Comments Off on மனிதனை இயந்திரங்கள் கட்டுப்படுத்தும் அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கை