மனசு

மனசு

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (6)
Cinema News
தான் நடிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் பணத்தின் ஒரு பகுதியை பல்வேறு சமூக நல பணிகளை Pratyusha Foundation மூலம் செய்து வருகிறார் நடிகை சமந்தா. தற்போது, விபத்தில் ஒரு கால் இழந்த சாந்தினி என்ற குழந்தைக்கு, செயற்கை கால் ...
Comments Off on இந்த மனசு யாருக்கு வரும்! சமந்தா செய்த உதவி