மது அருந்தும் மீன்கள்

மது அருந்தும் மீன்கள்

How to Play Against the Fish Who Doesn't Fold Anything
வினோதங்கள்
மீன்களுக்கு மது கொடுத்தால் அவை வேகமாக நீந்தும் ஆற்றலைப் பெறுகின்றன என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். மனிதர்கள் மது அருந்தினால் தள்ளாடுவதும் இதன்போது அவர்களை யாராவது பிடித்தால் திமிறுவதும் உண்டு. இந்த நிலை மீன்களுக்கும் பொருந்தும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ...
Comments Off on மது அருந்தும் மீன்கள்