மதிக்காத

மதிக்காத

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (21)
Cinema News
விக்ரம் என்ற நடிகருக்கு தான் ஹேட்டர்ஸ் என்று யாருமே இல்லை. அவர் எல்லோரிடத்திலும் அன்பாக பழகக்கூடியவர். அப்படியிருக்க அமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு தமிழர் தன் முகநூல் பதிவில் ஒரு சில விஷயங்களை பகிர்ந்துள்ளார். (அமெரிக்காவில் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு ...
Comments Off on ரசிகர்களை மதிக்காத விக்ரம், வெளுத்து வாங்கிய ரசிகர்