மதிக்காத மாணவர்கள்: மொத்த வகுப்பையும் ’FAIL’ ஆக்கிய ஆசிரியை..!!

மதிக்காத மாணவர்கள்: மொத்த வகுப்பையும் ’FAIL’ ஆக்கிய ஆசிரியை..!!

college-fail
வினோதங்கள்
அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் பணியாற்றும் பேராசிரியர் ஒருவர் வகுப்பு ஒன்றில் அனைத்து மாணவர்களும் பரீட்சையில் தேர்ச்சி பெறவில்லை என அறிவித்துள்ளார். டெக்ஸாஸ் மாநிலத்தின் கால்வெஸ்டன் நகரிலுள்ள ஏ அன்ட் எம். பல்கலைக்கழக கல்லூரியைச் சேர்ந்த மேற்படி மாணவர்கள் மீது ...
Comments Off on மதிக்காத மாணவர்கள்: மொத்த வகுப்பையும் ’FAIL’ ஆக்கிய ஆசிரியை..!!