மதன நீா் என்ன சுவை தெரியுமா?

மதன நீா் என்ன சுவை தெரியுமா?

013-300x157
அந்தரங்கம்
ஆரோக்கியமுள்ள பெண்ணின் மதன நீர் நுங்கின் நீரைப்போன்ற சுவையுடன் இருக்கும். அதுவும் மாதவிடாய் முடிந்து தூய்மையான சில நாட்களுக்குப்பிறகு அதன் சுவை அமிர்தமாக இருக்கும். மனைவியின் மதன நீரை சுவைக்க விரும்பும் கணவன்மார்கள் அந்த நாட்களில் பரீட்சித்துப் பார்க்கலாம். ...
Comments Off on மதன நீா் என்ன சுவை தெரியுமா?