மணி நேர வாடகைக்கு கணவர்கள்

மணி நேர வாடகைக்கு கணவர்கள்

மணி நேர வாடகைக்கு கணவர்கள்
ஜோர்ஜியா நாட்டு வர்த்தக நிறுவனம் ஒன்று திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு கணவன்மாரை வாடகைக்கு விடுகின்ற சேவையை ஆரம்பித்து உள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் பெயர் A Husband for an Hour Limited. இப்பெயரால் பெண்கள் பலரும் குழம்பிப் போய் உள்ளார்கள். ...
Comments Off on மணி நேர வாடகைக்கு கணவர்கள்