மகளின் கட்டிலுக்குக் கீழே பதுங்கி இருந்த கணக்கு வாத்தியார்!!

மகளின் கட்டிலுக்குக் கீழே பதுங்கி இருந்த கணக்கு வாத்தியார்!!

prom-night-2008-brittany-snow-under-bed
சமூக சீர்கேடு
தனது மகளின் நடவடிக்கையில் சந்தேகப்பட்ட அவரது தாயார், மகளின் அறைக்குள் ஒரு நாள் அதிரடியாக நுழைந்தார். அறை முழுவதும் தேடிப் பார்த்தார். அப்போது கட்டிலுக்குக் கீழே பதுங்கியிருந்த மகளின் கணக்கு வாத்தியாரை அவர் கையும் களவுமாக பிடித்து வெளியே ...
Comments Off on மகளின் கட்டிலுக்குக் கீழே பதுங்கி இருந்த கணக்கு வாத்தியார்!!