மகனுக்கு ”செட்” பண்ணி கொடுக்கும் ஆசிரியர்- மாணவிகள் புகார்

மகனுக்கு ”செட்” பண்ணி கொடுக்கும் ஆசிரியர்- மாணவிகள் புகார்

Image 5
சமூக சீர்கேடு
குமரி மாவட்டத்தில் ஒரு கிழமையின் பெயரில் இருக்கும் ஊர் அது. அங்குள்ள ஒரு மேல்நிலைப் பள்ளியில்தான்… தன் பெயரில் ’தோணி’யை வைத்திருக்கும் அந்த விலங்குமனம் கொண்ட ஆசிரியர் வேலைபார்க்கிறார். தான் வகுப்பெடுக்கும் ப்ளஸ்-1, ப்ளஸ்-2 வகுப்புகளில் வசதியான குடும்பத்து ...
Comments Off on மகனுக்கு ”செட்” பண்ணி கொடுக்கும் ஆசிரியர்- மாணவிகள் புகார்