மகனின் முன் கொடூரமாகக் கற்பழிக்கப்பட்ட இளம்தாய்

மகனின் முன் கொடூரமாகக் கற்பழிக்கப்பட்ட இளம்தாய்

rape_1405949395
சமூக சீர்கேடு
அரியானா மாநிலம் ரிவாரி ரெயில் நிலையத்தில் தனியாக ஒரு இளம் பெண்ணும், மகனும் தவித்துக் கொண்டு இருந்தனர். அப்போது லாரி டிரைவர் முகேஷ் அந்த பெண்ணைச் சந்தித்து ஆதரவாக பேசி தனது வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று தங்க வைத்தார். ...
Comments Off on மகனின் முன் கொடூரமாகக் கற்பழிக்கப்பட்ட இளம்தாய்

Hands Covering Man's Eye and Startled Woman's Mouth
சமூக சீர்கேடு
அரியானா மாநிலம் ரிவாரி ரெயில் நிலையத்தில் தனியாக ஒரு இளம் பெண்ணும், மகனும் தவித்துக் கொண்டு இருந்தனர். அப்போது லாரி டிரைவர் முகேஷ் அந்த பெண்ணைச் சந்தித்து ஆதரவாக பேசி தனது வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று தங்க வைத்தார். ...
Comments Off on மகனின் முன் கொடூரமாகக் கற்பழிக்கப்பட்ட இளம்தாய்

Highest-Rape-Crime-in-Ethiopia
சமூக சீர்கேடு
அரியானா மாநிலம் ரிவாரி ரெயில் நிலையத்தில் தனியாக ஒரு இளம் பெண்ணும், மகனும் தவித்துக் கொண்டு இருந்தனர். அப்போது லாரி டிரைவர் முகேஷ் அந்த பெண்ணைச் சந்தித்து ஆதரவாக பேசி தனது வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று தங்க வைத்தார். ...
Comments Off on மகனின் முன் கொடூரமாகக் கற்பழிக்கப்பட்ட இளம்தாய்