ப்ளூடூத் வசதியுடன் புதிய டவர் ஸ்பீக்கர்கள்

ப்ளூடூத் வசதியுடன் புதிய டவர் ஸ்பீக்கர்கள்

ப்ளூடூத் வசதியுடன் புதிய டவர் ஸ்பீக்கர்கள்
தகவல் தொழில்நுட்ப துணைபொருள்கள், ஒலி – ஒளி மற்றும் கண்காணிப்பு பொருள்களை தயாரித்து வரும் ஜீப்ரானிக்ஸ் நிறுவனம், ராக்கர் மற்றும் ஈடன் என்னும் இரண்டு புதுவகை ஸ்பீக்கர்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்பீக்கர்களின் சிறப்பம்சம் அதில் இருக்கும் ப்ளூடூத் வசதி. ...
Comments Off on ப்ளூடூத் வசதியுடன் புதிய டவர் ஸ்பீக்கர்கள்