ப்ளீஸ் என்னை விட்டுவிடு... கதற கதற இந்திய பெண் கொலை..

ப்ளீஸ் என்னை விட்டுவிடு… கதற கதற இந்திய பெண் கொலை..

indian_pleading_002
சமூக சீர்கேடு
அவுஸ்திரேலியாவில் படுகொலை செய்யப்பட்ட இந்திய பெண் பொறியாளர், கொலைகாரனிடம் தன்னை உயிருடன் விடுமாறு கெஞ்சிய தகவல் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. பெங்களூரைச் சேர்ந்தவர் பிரபா அருண் குமார் என்ற பெண் அவுஸ்திரேலிய தலைநகர் சிட்னியில் மென்பொருள் பொறியாளராய் பணியாற்றி வந்தார். ...
Comments Off on ப்ளீஸ் என்னை விட்டுவிடு… கதற கதற இந்திய பெண் கொலை..

indian_pleading_002
சமூக சீர்கேடு
அவுஸ்திரேலியாவில் படுகொலை செய்யப்பட்ட இந்திய பெண் பொறியாளர், கொலைகாரனிடம் தன்னை உயிருடன் விடுமாறு கெஞ்சிய தகவல் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. பெங்களூரைச் சேர்ந்தவர் பிரபா அருண் குமார் என்ற பெண் அவுஸ்திரேலிய தலைநகர் சிட்னியில் மென்பொருள் பொறியாளராய் பணியாற்றி வந்தார். ...
Comments Off on ப்ளீஸ் என்னை விட்டுவிடு… கதற கதற இந்திய பெண் கொலை..