போபர்ஸ் குற்றச்சாட்டுக்கு இலக்கான வேளையில் என்னை துரோகியாக பார்த்தனர்: மனம் திறக்கிறார்

போபர்ஸ் குற்றச்சாட்டுக்கு இலக்கான வேளையில் என்னை துரோகியாக பார்த்தனர்: மனம் திறக்கிறார்

abi3-600x300
Cinema News Featured
இந்தியாவில் 1980-களில் நிகழ்ந்த மிக முக்கிய பீரங்கி பேர ஊழல் குற்றச்சாட்டு போபர்ஸ் ஊழல் (Bofors Scandal) குற்றச்சாட்டாகும். இந்திய ராணுவத்திற்காக போபர்ஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து 155 மிமீ பீரங்கிகள் (குட்டையான பீரங்கி வண்டி – howtzer) வாங்கியதில் ...
Comments Off on போபர்ஸ் குற்றச்சாட்டுக்கு இலக்கான வேளையில் என்னை துரோகியாக பார்த்தனர்: மனம் திறக்கிறார், அமிதாப் பச்சன்