போட்டியில் ஜெயித்தார்களோ இல்லையோ?... நம் மனதை கொள்ளை கொண்டு விட்டார்கள்!

போட்டியில் ஜெயித்தார்களோ இல்லையோ?… நம் மனதை கொள்ளை கொண்டு விட்டார்கள்!

dog_baby_002.w540
வினோதங்கள்
பொதுவாக நம் வீடுகளில் மழலைகள் இருந்தாலே அங்கு கவலைக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் பஞ்சமே இல்லை. அதிலும் இவர்களுடன் செல்லப்பிராணி சேர்ந்துவிட்டால் செம்ம ஜாலிதான் போங்க…. தற்போது செல்ல பிராணிகளாய் நாம் வளர்க்கும் விலங்குகள் நம் வீட்டில் ஒருவராகி விடுவது என்பது ...
Comments Off on போட்டியில் ஜெயித்தார்களோ இல்லையோ?… நம் மனதை கொள்ளை கொண்டு விட்டார்கள்!