பொலிஸ் சீருடையில் திறந்த வெளியில் பெண்ணை சீரழித்த இந்தியர்

பொலிஸ் சீருடையில் திறந்த வெளியில் பெண்ணை சீரழித்த இந்தியர்

army-rape
சமூக சீர்கேடு
அமெரிக்காவின் மாசாச்சூசெட்ஸ் நகரில் உள்ள வோர்கெஸ்டர் பொலிஸ் துறையில் முதன்முதலாக பணியில் சேர்ந்த இந்திய வம்சாவளி நபர் என்ற பெருமைக்குரிய ஒருவருக்கு அங்குள்ள பெண்ணை சீரழித்த குற்றச்சாட்டில் 7 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பொலிஸ் சீருடையில் திறந்த ...
Comments Off on பொலிஸ் சீருடையில் திறந்த வெளியில் பெண்ணை சீரழித்த இந்தியர்