பேஸ்புக் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா..

பேஸ்புக் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா..

பேஸ்புக் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா..
உலகளவில் பிரபலமாக இருக்கும் நிறுவனங்களில்  பேஸ்புக், கூகுள் போன்றுவேலை செய்ய வேண்டும் என்பது பல பொறியாளர்களின் கனவாக இருக்கின்றது எனலாம். அவ்வாறு பேஸ்புக் நிறுவனத்தில் பணியாற்றினால் எவ்வளவு கிடைக்கும் என்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது டேட்டா பொறியாளர் : பேஸ்புக் நிறுவனத்தில் ...
Comments Off on பேஸ்புக் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா..