பேஸ்புக் காதல்!! வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவன் பருத்தித்துறை யுவதிதியின் வயிற்றை நிரப்பிவிட்டு ஓடித் தப்பினான்

பேஸ்புக் காதல்!! வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவன் பருத்தித்துறை யுவதிதியின் வயிற்றை நிரப்பிவிட்டு ஓடித் தப்பினான்

face_book_love
ஹாட் கிசு கிசு
முகநூல் வரமா சாபமா என்ற பட்டிமன்றம் நடத்தலாம் போலுள்ளது. தினம்தினம் அப்படியான சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. பெரும்பாலானவர்கள் அதன் எல்லையை அறிந்து நடந்து கொண்டாலும், ஒரு பகுதியினர் அதில் ஏமாந்த வண்ணமேயுள்ளனர். குறிப்பாக முகநூலின் ஊடாக பெண்களை வளைத்து ...
Comments Off on பேஸ்புக் காதல்!! வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவன் பருத்தித்துறை யுவதிதியின் வயிற்றை நிரப்பிவிட்டு ஓடித் தப்பினான்