பேஸ்புக்: ஒரு சாதனை பயணம்

பேஸ்புக்: ஒரு சாதனை பயணம்

பேஸ்புக்: ஒரு சாதனை பயணம்
பேஸ்புக் உருவாக்கப்பட்டதில் இணை நிறுவனராக இருக்கும் மார்க் ஜூக்கர்பெர்க்கின் உழைப்பு மட்டும் இல்லை. பல பேர் பேஸ்புக் உருவாக்கத்திற்கு மார்க் ஜூக்கர்பெர்க்குடன் இணைந்து உழைத்துள்ளனர். அவர்களை பற்றி பார்க்கலாம். Zach Bercu பேஸ்புக்கை தொடங்கியபோது Zach Bercu 10வது ...
Comments Off on பேஸ்புக்: ஒரு சாதனை பயணம்