பேஸ்புக்கிற்கு இணையாக மற்றுமொரு சமூகவலைத்தளம்

பேஸ்புக்கிற்கு இணையாக மற்றுமொரு சமூகவலைத்தளம்

டுவிட்டர், பேஸ்புக்கிற்கு இணையாக மற்றுமொரு சமூகவலைத்தளம்
இன்று மக்கள் மத்தியில் பேஸ்புக், டுவிட்டர் போன்ற சமூகவலைத்தளங்கள் மிகவும் பிரபல்யம் பெற்றுள்ளன. இவற்றுக்கு நிகராக வேறு சில சமூகவலைத்தளங்கள் உருவாக்கப்பட்ட போதிலும் அவை நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்காததுடன், பிரபல்யமடையாமலேயே இருக்கின்றன. இதற்கிடையில் சற்று புதிய சிந்தனையுடன் ...
Comments Off on டுவிட்டர், பேஸ்புக்கிற்கு இணையாக மற்றுமொரு சமூகவலைத்தளம்