பெற்ற மகளையே மணந்த தந்தை !

பெற்ற மகளையே மணந்த தந்தை !

பெற்ற மகளையே மணந்த தந்தை !
தனது சொந்த மகளையே அவளுடைய பதினைந்தாவது வயதில் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த அலி என்பவர் திருமணம் செய்திருக்கிறார். அந்த திருமணத்திற்கு அவர் சொன்ன காரணம் “கடவுளின் கட்டளை”. அல்லா சொல்லிவிட்டார் என்று தன்னுடைய மனைவியிடம் சொல்லி திருமணம் செய்து ...
Comments Off on பெற்ற மகளையே மணந்த தந்தை !