பெற்றோரை ஏமாற்றும் பிள்ளைகள்! சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை

பெற்றோரை ஏமாற்றும் பிள்ளைகள்! சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை

mannar-busstand-300x223
சமூக சீர்கேடு
பெற்றோரை ஏமாற்றி பாடசாலை மாணவர்கள் செய்யும் குறும்பு செயற்பாடுகளால் மன்னார் சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். மன்னாரில் பெற்றோர்களை ஏமாற்றி தனியார் வகுப்புகளுக்கு செல்வதாக கூறி செல்லும் மாணவர்கள் செய்யும் பொறுப்பற்ற குறும்பு செயற்பாட்டால் இளைய சமுதாயத்தின் எதிர்காலம் ...
Comments Off on மன்னாரில், பெற்றோரை ஏமாற்றும் பிள்ளைகள்! சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை