பெரும்பாலான பெண்கள் படுக்கையறையில் எதிர்பார்ப்புகள்

பெரும்பாலான பெண்கள் படுக்கையறையில் எதிர்பார்ப்புகள்

dld6_thumb3-400x224
அந்தரங்கம்
பெரும்பாலான பெண்கள் படுக்கையறையில் தங்களின் கணவரிடம் இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. உநவின் போது மனைவியின் ஆசைகளை நிறைவேற்ற கணவன் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்… மனைவி தான் இருந்தாலும்..அனுமதி அவசியம் தனக்குரிய ...
Comments Off on பெரும்பாலான பெண்கள் படுக்கையறையில் எதிர்பார்ப்புகள்