பெரிதாக்குவதற்காக ஆயிலை பூசி ஆணுறுப்பை இழந்த இளைஞர்

பெரிதாக்குவதற்காக ஆயிலை பூசி ஆணுறுப்பை இழந்த இளைஞர்

Image 3
சமூக சீர்கேடு
தலைமுடியை கூம்பகமாக மாற்றுவதற்காக பல்வேறு களிம்புகளை (ஜெல்) பூசிக்கொண்டு தலைமுடியை சீவுவதற்கு சீப்பையே பயன்படுத்தாத இளைஞர்கள் இருக்கையில் நடுத்தரவயது நபரொருவர், தனது ஆணுறுப்பை பெரிதாக்க முயன்று அதனை இழந்த சம்பவமொன்று இடம்பெற்றுள்ளது. தாய்லாந்திலேயே இந்த சம்பவம்; இடம்பெற்றுள்ளது. ஒருவகையான ...
Comments Off on பெரிதாக்குவதற்காக ஆயிலை பூசி ஆணுறுப்பை இழந்த இளைஞர்