பெண் திருப்தி அடையவில்லை என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள சில வழிகள்

பெண் திருப்தி அடையவில்லை என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள சில வழிகள்

sex5-300x190
அந்தரங்கம்
தன்னுடைய காம இச்சை அடங்கும் முன்பே ஆணுக்கு விந்து வெளிப்பட்டுவிட்டால் அவளே கலவித் தொழில் செய்வது போல தன் இடுப்பை மேலும் கீழும் அசைப்பாள். ஏன் இப்படியென்றால் புறத்தொழில்களால் பெண்ணை உச்சநிலை அடையச் செய்து அதன்பின் அவளுடன் சேராமல் ...
Comments Off on பெண் திருப்தி அடையவில்லை என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள சில வழிகள்