பெண் இருபாலரும் பயிலும் புதுமையான நிர்வாண யோகா பள்ளி!!

பெண் இருபாலரும் பயிலும் புதுமையான நிர்வாண யோகா பள்ளி!!

Silhouette of a woman doing yoga on the beach at sunset
வினோதங்கள்
யோகா என்கிற உடல் மற்றும் மனப்பயிற்சி கலைக்கு தாயகம் இந்தியா. தற்போது யோகா, புத்த மதத்தின் வழியாக பல்வேறு நாடுகளுக்கும், பல்வேறு வடிவங்களிலும் பரவியுள்ளது. மேலும் யோகாவை கற்பிக்கும் மரபுவழி பள்ளிகளும் ஏராளமாக ஆசிய நாடுகளில் செயல்பட்டு வருகின்றன. ...
Comments Off on ஆண், பெண் இருபாலரும் பயிலும் புதுமையான நிர்வாண யோகா பள்ளி!!