பெண்மையை அனுபவிப்பது எப்படி? – காமசூத்திரம்

பெண்மையை அனுபவிப்பது எப்படி? – காமசூத்திரம்

ht1982
அந்தரங்கம்
பாலியல் குறித்த‍ விழிப்புணர்வு தம்பதிகளிடம் இல்லாத காரணத்தால், பல இடங்களில் விவாகரத்து கேட்டு குடும்ப நீதிமன்றங்களின் படிகளை ஏறிவருகின்றனர். இதுபோன்ற தம்பதியர்களுக்கிடையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த‍வும், அதுபற்றிய சந்தேகங்களை தெளிபடுத்துவதே இந்த கட்டுரையின் நோக்க‍ம். மேலும் இந்த கட்டுரை ஓர் ...
Comments Off on ஆண், பெண்மையை அனுபவிப்பது எப்படி? – காமசூத்திரம்