“பெண்மையின் “வாய்”மையை விரும்பும் ஆண்மை

“பெண்மையின் “வாய்”மையை விரும்பும் ஆண்மை

baby-279x300
அந்தரங்கம்
குறிப்பாக பெண்கள், தங்களிடம் வாய் விளையாட்டில் அதிகம் ஈடுபடுவதை ஆண்கள் விரும்புகிறார்கள். அது தங்களை மேலும் மேலும் உசுப்பேற்றி உச்சகட்ட சந்தோஷத்தைக் கொடுப்பதாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இதன் மூலம் தாங்கள் தங்களது பார்ட்னரை அதை விட இரு மடங்கு ...
Comments Off on “பெண்மையின் “வாய்”மையை விரும்பும் ஆண்மை