பெண்னை செக்ஸ் உறவுக்கு அழைப்பது எப்படி?

பெண்னை செக்ஸ் உறவுக்கு அழைப்பது எப்படி?

kissing-287x300
அந்தரங்கம்
இனிக்கும் இன்ப நிலவே நீ வா வா என்று நீங்கள் மட்டும் பாடிக் கொண்டிக்க, உங்களவர் அது குறித்த சிந்தனையே இல்லாமல் ‘புக்’ எதையாவது படித்துக் கொண்டிருக்கிறாரா…… கவலைப்படாதீர்கள், அப்படி இருப்பதாலேயே மட்டும் அவருக்கு செக்ஸ் உறவில் நாட்டம் ...
Comments Off on பெண்னை செக்ஸ் உறவுக்கு அழைப்பது எப்படி?