பெண்ணுறுப்பு மர்மங்களும் கலைகளும்.

பெண்ணுறுப்பு மர்மங்களும் கலைகளும்.

01-400x260
அந்தரங்கம்
காமத்தில் ஈடுபடும் போது தகுந்த முன் விளையாட்டுகளுடன் பெண்ணை கலவிக்குத் தயார் செய்யவேண்டியது மிக அவசியம். வறண்டு போன பெண்ணுறுப்பில் உடலுறவு செய்வது போன்ற கொடுமை எதுவும் இல்லை. பெண்ணுக்கு எரிச்சலும் வலியும் அதிகமாகி வெறுக்கத் தொடங்கி விடுவாள். ...
Comments Off on பெண்ணுறுப்பு மர்மங்களும் கலைகளும்.