பெண்ணுறுப்பு இப்படி கையாளுங்கள்-அந்தரங்கம்

பெண்ணுறுப்பு இப்படி கையாளுங்கள்-அந்தரங்கம்

o-SEX-facebook-300x150
அந்தரங்கம்
காமத்தில் ஈடுபடும் போது தகுந்த முன் விளையாட்டுகளுடன் பெண்ணை கலவிக்குத் தயார் செய்யவேண்டியது மிக அவசியம். வறண்டு போன பெண்ணுறுப்பில் உடலுறவு செய்வது போன்ற கொடுமை எதுவும் இல்லை. பெண்ணுக்கு எரிச்சலும் வலியும் அதிகமாகி வெறுக்கத் தொடங்கி விடுவாள். ...
Comments Off on பெண்ணுறுப்பு இப்படி கையாளுங்கள்-அந்தரங்கம்