பெண்ணும் பாலுறவும்

பெண்ணும் பாலுறவும்

53d7a-ileanahotandromanticphotos281729
அந்தரங்கம்
  பெண்ணுக்கும் உணர்ச்சிகள் உண்டு. அவ்வுணர்ச்சியை திருப்திகரமாக நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு பெண்களுக்கு உண்மையாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆண்கள் பெரும்பாலும் எண்ணுவதே கிடையாது. கணவன் மனைவியாக பல காலம் வாழ்ந்து இல்லற சுகம் காணும் பலரிடம்கூட இத்தகைய குறைபாடு ...
Comments Off on பெண்ணும் பாலுறவும்