பெண்ணுக்கு இருக்கும் விசித்திர வியாதி - விடுமுறை அளித்த நிறுவனம்..

பெண்ணுக்கு இருக்கும் விசித்திர வியாதி – விடுமுறை அளித்த நிறுவனம்..

sweating_problem_003
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவை சேர்ந்த பெண்மணி ஒருவருக்கு அதிகமாக வியர்த்துக்கொட்டியதால் 6 மாத விடுமுறையை அவர் வேலை பார்க்கும் நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது. பிரித்தானியாவின் பெர்க்ஷயர் மெயிடன்ஹெட் பகுதியை சேர்ந்த எஸ்மி டி சில்வா(25) என்பவருக்கு, உடல் முழுவதும் வியர்ப்பதால், கிண்டல் கேலிகளுக்கு ...
Comments Off on பெண்ணுக்கு இருக்கும் விசித்திர வியாதி – விடுமுறை அளித்த நிறுவனம்..