பெண்ணுக்கும் அந்த ‘மூட்’ அதிகமாக இருக்கும் நாள் எது?

பெண்ணுக்கும் அந்த ‘மூட்’ அதிகமாக இருக்கும் நாள் எது?

13716224couples-sex-days (1)
அந்தரங்கம்
தம்பத்திய உறவு கொள்ள விடுமுறை நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை சரிப்படாதாம். வார நாளான வியாழக்கிழமைதான் உகந்த நாள், என ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதுவும் வியாழக்கிழமை காலை வேளைதான் அதுக்கு ஏற்ற நாளாம் என, செக்ஸாலஜிஸ்ட்கள் அடித்துக் கூறுகின்றனர். ‘யாரும்…எப்ப வேணாலும் ...
Comments Off on ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் அந்த ‘மூட்’ அதிகமாக இருக்கும் நாள் எது?