பெண்ணின் நாய் பாசத்தால் தாய் பாசத்தை இழந்த பையன்.!!

பெண்ணின் நாய் பாசத்தால் தாய் பாசத்தை இழந்த பையன்.!!

motherlike_dog
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவை சேர்ந்த தாயார் ஒருவர் தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில், தனது மகனை விட நாயை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் என்று கூறியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பிரித்தானியாவை சேர்ந்த கெல்லி ரோஸ் (41) என்ற பெண்மணி பிரபல தொலைக்காட்சி ...
Comments Off on பெண்ணின் நாய் பாசத்தால் தாய் பாசத்தை இழந்த பையன்.!!

motherlike_dog
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவை சேர்ந்த தாயார் ஒருவர் தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில், தனது மகனை விட நாயை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் என்று கூறியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பிரித்தானியாவை சேர்ந்த கெல்லி ரோஸ் (41) என்ற பெண்மணி பிரபல தொலைக்காட்சி ...
Comments Off on பெண்ணின் நாய் பாசத்தால் தாய் பாசத்தை இழந்த பையன்.!!

motherlike_dog
மருத்துவம்
பிரித்தானியாவை சேர்ந்த தாயார் ஒருவர் தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில், தனது மகனை விட நாயை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் என்று கூறியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பிரித்தானியாவை சேர்ந்த கெல்லி ரோஸ் (41) என்ற பெண்மணி பிரபல தொலைக்காட்சி ...
Comments Off on பெண்ணின் நாய் பாசத்தால் தாய் பாசத்தை இழந்த பையன்.!!