பெண்ணின் உடலில் எவ்வாறு முத்தமிட வேண்டும்..!!

பெண்ணின் உடலில் எவ்வாறு முத்தமிட வேண்டும்..!!

sex-shutterstock_97130741_3672b1c540-300x193
அந்தரங்கம்
இரண்டு உதடுகளையும் ஒருசேரக்குவித்து, பெண்ணின் உடலில் உனக்கு விருப்பமான இடத்தில் வைத்து மிருதுவாக அழுத்து. அப் போது ஒரு வினோதமான சத்தம் கேட்கும். அதுதான் முத்தம். எங்கே முத்தம் இடுகி றோமோ அந்த இடத்தைப் பொறுத்து முத்த மிடும் ...
Comments Off on பெண்ணின் உடலில் எவ்வாறு முத்தமிட வேண்டும்..!!