பெண்குறித் திரவத்தை ஆண்கள் அருந்தலாமா?……..

பெண்குறித் திரவத்தை ஆண்கள் அருந்தலாமா?……..

பெண்குறித் திரவத்தை ஆண்கள் அருந்தலாமா?……..
பெண்குறித் திரவத்தைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை அவசியம் இல்லைதான் ஆனாலும் அதைப் பற்றியும் தெரிந்துகொள்வோமே. இது எப்போதுமே பெண்புளையில் சுரந்து கொண்டே இருக்கும். இந்தத் திரவம் பற்றி இன்றளவும் பேராசிரியர்கள் விவாதமிட்டுக் கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள். இதைப்பற்றி இன்றளவும் மிகச் ...
Comments Off on பெண்குறித் திரவத்தை ஆண்கள் அருந்தலாமா?……..