பெண்கள் நின்றவாறு சிறுநீர் கழிக்க புதிய கருவி (வீடியோ)

பெண்கள் நின்றவாறு சிறுநீர் கழிக்க புதிய கருவி (வீடியோ)

gogrils_02
பல்சுவை
பெண்கள் இருந்தவாறு சிறுநீர் கழிக்கும் காலம் தற்போது மலையேறிவிட்டது. இபோது பெண்கள் நின்றவாறு ஆண்களைப்போலவே சிறுநீர் கழிக்க புதிய கருவி ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.   ...
Comments Off on பெண்கள் நின்றவாறு சிறுநீர் கழிக்க புதிய கருவி (வீடியோ)