பெண்கள் செய்து கொள்ள வேண்டிய வைட்டமின் டி பரிசோதனை

பெண்கள் செய்து கொள்ள வேண்டிய வைட்டமின் டி பரிசோதனை

f8b388f1-e881-41a1-a45d-980143fac16d_S_secvpf
மருத்துவம்
நமது வாழ்க்கை முறையை அடிப்படையாக கொண்ட நோய்கள் இந்த காலத்தில் வருவதை தவிர்க்க முடியாத நிலையில் உள்ளோம். மேலும், இந்த நோய்கள் 35 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களை மட்டும் பாதிப்பதில்லை. இளம் பெண்களும் கூட இந்த நோய்களுக்கு பலியாகும் ...
Comments Off on பெண்கள் செய்து கொள்ள வேண்டிய வைட்டமின் டி பரிசோதனை