பெண்கள் சூப்பரான உச்ச நிலையை அடைய சில வழிகள்…

பெண்கள் சூப்பரான உச்ச நிலையை அடைய சில வழிகள்…

ht1716-300x150
அந்தரங்கம்
ஆர்கஸம். இது செக்ஸ் உறவின் உச்ச நிலை. இதை அடைவதில் பலருக்கும் சிரமம் இருக்கும், சிலருக்கு ஆர்கஸம் என்றால் என்ன என்றே புரியாத நிலையும் உள்ளது. பெண்களுக்கு செக்ஸ் உறவின்போது ஏற்படும் உச்ச நிலைக்குத்தான் ஆர்கஸம் என்று பெயர். ...
Comments Off on பெண்கள் சூப்பரான உச்ச நிலையை அடைய சில வழிகள்…