பெண்கள் ஏன் அந்த விஷயத்தில் நடிக்கிறார்கள்?

பெண்கள் ஏன் அந்த விஷயத்தில் நடிக்கிறார்கள்?

2014080909163883001269Untitled-1
அந்தரங்கம்
பெண்கள் உறவின் போது ஏற்படும் ஆர்கஸம் அல்லது உறவின் உச்ச நிலையை அடைவதில் பொதுவாக உண்மையாக இல்லாமல் நடிப்பார்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம். அவர்கள் சில சமயம் இதுப்போன்ற நாடகங்களை தங்கள் சொந்த விருப்பங்களுக்காக அல்லது அவர்களுடைய ...
Comments Off on பெண்கள் ஏன் அந்த விஷயத்தில் நடிக்கிறார்கள்?