பெண்கள் எதிர் பார்ப்பது இதைத்தான்!

பெண்கள் எதிர் பார்ப்பது இதைத்தான்!

husbant-wif-1-300x200
அந்தரங்கம்
மனம் கவர்ந்த ஆணிடமிருந்து ஒரு பெண் எதிர்பார்ப்பது என்ன?. வெறும் உடல் ரீதியான உறவுடன் தொடர்பை முடித்துக் கொள்ள விரும்புவதில்லை பெண்கள். அதற்கும் அப்பால் அவர்களது தேடுதல் மிகப் பெரியது. அது உண்மையில் அவர்களது மனங்களுக்கு ஆறுதலாக அமைகிறது ...
Comments Off on பெண்கள் எதிர் பார்ப்பது இதைத்தான்!