பெண்களை விட ஆண்களுக்குத்தான் அந்த நினைப்பு அதிகமாம்!

பெண்களை விட ஆண்களுக்குத்தான் அந்த நினைப்பு அதிகமாம்!

1-Copia_zps64992dde-275x300
அந்தரங்கம்
sex குறித்த சிந்தனைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விதமாக உள்ளது. ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் இதில் வித்தியாசம் உள்ளது. Sex சிந்தனை குறித்த புதிய ஆய்வு ஒன்றில் பெண்களை விட ஆண்கள்தான் அதிக அளவு செக்ஸ் குறித்த சிந்தனையில் மூழ்கிப் போவதாக ...
Comments Off on பெண்களை விட ஆண்களுக்குத்தான் அந்த நினைப்பு அதிகமாம்!

16-1376655375-sex-136238390115-6001
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் குறித்த சிந்தனைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விதமாக உள்ளது. ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் இதில் வித்தியாசம் உள்ளது. செக்ஸ் சிந்தனை குறித்த புதிய ஆய்வு ஒன்றில் பெண்களை விட ஆண்கள்தான் அதிக அளவு செக்ஸ் குறித்த சிந்தனையில் மூழ்கிப் போவதாக ...
Comments Off on பெண்களை விட ஆண்களுக்குத்தான் அந்த நினைப்பு அதிகமாம்!