பெண்களை எளிதாகக் கவரும் ஆண் எப்படிப்பட்டவன்…?

பெண்களை எளிதாகக் கவரும் ஆண் எப்படிப்பட்டவன்…?

images-212-205x120-615x360
பல்சுவை
ஒரு பெண்ணை அடைவதென்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. இப்படிச் சொல்பவர்களும் உண்டு. நான் ஒரு பெண்ணை விரும்பினால் அவளை அடையாமல் விட மாட்டேன்…. அது எனக்கு மிக எளிதான காரியமும் கூட… இப்படி முரண்பட்ட கருத்துக்களை நாம் ...
Comments Off on பெண்களை எளிதாகக் கவரும் ஆண் எப்படிப்பட்டவன்…?