பெண்களே உங்களுக்கு அந்த இடத்தில் அந்த சிக்கலா ?

பெண்களே உங்களுக்கு அந்த இடத்தில் அந்த சிக்கலா ?

1603274915blog_season2_ep1_girls13_27
அந்தரங்கம்
பெண்களுக்கு ஏற்படும் வெள்ளைபோக்கு, மாதவிலக்கு, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு பிரச்னைகளை தீர்க்கும் பண்ணை கீரையின் அனைத்து பாகங்களும் மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. இதன் பூக்கள் கோழியின் கொண்டையை போன்ற உருவத்தை உடையது. பண்ணை கீரை ரத்தக்கசிவை போக்க கூடியது. நுண்கிருமிகளை அழிக்கவல்லது. ...
Comments Off on பெண்களே உங்களுக்கு அந்த இடத்தில் அந்த சிக்கலா ?