பெண்களுக்கு மட்டும் எதனால் எல்லாம் கருத்தரிப்பு ஏற்படாமல் போகலாம்?

பெண்களுக்கு மட்டும் எதனால் எல்லாம் கருத்தரிப்பு ஏற்படாமல் போகலாம்?

g-300x300-615x615
பல்சுவை
பெண்களில் மலடு என்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது குழந்தைப்பேறு என்பது எல்லாத் தம்பதிகளும் வேண்டும் விரும்பும் பொதுவான ஒரு விஷயம்தான். பலர் இந்த விஷயமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாலும் சிலருக்கு இந்த சந்தோஷம் எளிதாகக் கிடைத்துவிடுவதில்லை.. எல்லா விரல்களும் ஒன்றுபோல இருப்பதில்லை ...
Comments Off on பெண்களுக்கு மட்டும் எதனால் எல்லாம் கருத்தரிப்பு ஏற்படாமல் போகலாம்?