பெண்களின் மனதில் இடம்பிடிக்க‍ ஆண்களுக்கு யோசனைகள்

பெண்களின் மனதில் இடம்பிடிக்க‍ ஆண்களுக்கு யோசனைகள்

girls2-300x225-615x461
பல்சுவை
பெண்களின் மனதை புரிந்து கொள்ள இயலாது. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை யாராலும அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆண்களின் எண்ணங்களுக்கு நேர் மாறாக சிந்தித்து அவர்களை சுத்தலில் விடுவது பெண்க ளின் வாடிக்கை. • பெண்கள் விரும்புவது பாதுகாப்பு ...
Comments Off on பெண்களின் மனதில் இடம்பிடிக்க‍ ஆண்களுக்கு யோசனைகள்