பெண்களின் பின்னழகில் உள்ள மயக்கம்…!!

பெண்களின் பின்னழகில் உள்ள மயக்கம்…!!

01-32-300x225
அந்தரங்கம்
பொதுவாக பெண்களுக்கு பின்புறம் சற்று பூசினாற்போல் சதைத்திரட்சியாக இருந்தால் தான் அழகு என்பது நம் தமிழக ஆண்களின் கருத்து. பழங்கால தமிழ்ப்பட கதாநாயகிகளின் பின்புறத்தோடு ஒப்பிடும்போது இன்றைய நடிகைகளின் பின்புற அழகு ஜீரோ என்றுதான் சொல்ல வேண்டும், ஒரு ...
Comments Off on பெண்களின் பின்னழகில் உள்ள மயக்கம்…!!