பெண்களின் செக்ஸ் உணர்வானது முரட்டுத்தனமான அடங்காப் பசியாம்..

பெண்களின் செக்ஸ் உணர்வானது முரட்டுத்தனமான அடங்காப் பசியாம்..

400x400_IMAGE23665496-300x225
அந்தரங்கம்
ஆண்கள்தான் அகோர செக்ஸ் பசி கொண்டவர்கள், அடக்க முடியாத செக்ஸ் விருப்பம் கொண்டவர்கள், முரட்டுத்தனமானவர்கள் என்று இதுவரை கருதப்பட்டு வந்தது. ஆனால் அதை விட பலமடங்கு வேகம் கொண்டவர்கள் பெண்கள்தான் என்று ஒரு புது நூலில் ஆய்வுப் பூர்வமாக ...
Comments Off on பெண்களின் செக்ஸ் உணர்வானது முரட்டுத்தனமான அடங்காப் பசியாம்..