பெண்களின் கட்டுப்படுத்த முடியாத செக்ஸ் உணர்ச்சி..!!

பெண்களின் கட்டுப்படுத்த முடியாத செக்ஸ் உணர்ச்சி..!!

01-51-300x199
அந்தரங்கம்
கட்டுப்படுத்த முடியாத பாலியல் உணர்வுகளை “நிம்போமேனியா” என்று மருத்துவர்கள் அழைக்கின்றனர். இதற்கு ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் தீர்வுகள் உண்டு என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர். செக்ஸ் உணர்வுகள் மனிதவாழ்க்கையில் பொதுவானது. ஆணோ, பெண்ணோ அனைவருக்கும் செக்ஸ் உணர்வு என்பது பொதுவானது. செக்ஸ் ...
Comments Off on பெண்களின் கட்டுப்படுத்த முடியாத செக்ஸ் உணர்ச்சி..!!