பெண்களின் அந்தரங்க உறுப்பு…

பெண்களின் அந்தரங்க உறுப்பு…

Capture7-300x148
அந்தரங்கம்
குழந்தை பிறப்பதற்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பே அது பெண்ணாக இருக்கிற பட்சத்தில் பிறப்புறுப்பு முழு உருவம் பெறுகிறதாம். கருத்தரித்த பத்தாவது வாரத்தில், குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என்பது தீர்மானமாகி, ஆணாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஆணுறுப்பும், பெண் என்றால் பிறப்புறுப்பும் ...
Comments Off on பெண்களின் அந்தரங்க உறுப்பு…